Izgonirea din Rai

Adam și Eva știau că-i bună ascultarea,
Iar neascultarea-i rea și la pedeapsă duce;
Ei, mai târziu, săvârșind neascultarea
Mai limpede au înțeles necazul ce-l aduce.

Gustând din pom căzut-au în pedeapsă
Neascultând opreliștea lui Dumnezeu;
Pedeapsa învățându-i mai temeinic, prin cercare
Că bine e s-asculți, iar să n-asculți de El, e rău;

De-aceea „al cunoştinţei binelui şi răului”
Pomul din mijlocul Grădinii fusese botezat;
Și nu Domnul, ci diavolul i-a izgonit din Rai,
Din contră, Hristos în Eden pe tâlharul l-a băgat.

Protopărinții un singur păcat au săvârșit
Pe când tâlharul mulțime de păcate grele,
Dar el, tâlharul, în Rai, -nainte de apostoli a intrat,
Minune ce dă nădejde mântuirii tale și a mele.

(Adaptare după „Omilii la Facere” ale Sf. Ioan Gura de Aur)

jp // Arad, 11.11.2016

Comentarii

Cele mai vizitate postări

"În capcana timpului" - versuri