Pr. Ilarion V. Felea

PR. ILARION V. FELEA, profesor de teologie. N. 21 mart. 1903, în Valea Brad, jud. Hunedoara, în familie de preot, decedat la 18 Sept. 1961, în închisoarea de la Aiud. Studii secundare la Liceele “Avram lancuI” din Brad (1914-1920) şi “Moise Nicoară” din Arad (1920-1922), Superioare la Academia teologică “Andreiană” din Sibiu (1922 – 1926), cu examene de licenţă (1932) şi doctorat (1939) la Facultatea de Teologie din Bucureşti, Facultatea de Litere şi Filozofie din Cluj (abs. 1929).

Preot în Valea Brad (1927-1930), în Arad-Sega (1930-1939), unde a ridicat o biserică parohială, apoi la catedrala din Arad 1939-1958), profesor de Dogmatică şi Apologetică la Academia teologică din CIuj (1937-1938) şi la cea din Arad (1938-1948), rector (1947-1948), iconom stavrofor (1947). A fost redactor al foilor “Biserica şi Scoala” (1939-1945) şi “Calea Mântuirii (5 Sept. 1943 – 3 iun. 1945 şi 1 ian. – 22 dec. 1946) din Arad. Arestat şi deţinut în timpul regimuIui comunist (6 ian. 1949 – 5 ian. 1950, sept. 1958 – 18 Sept. 1961), fiind condamnat la 20 de ani muncă silnică “pentru uneltire contra ordinei sociale” şi 20 ani temniţă grea pentru “activitate intensă contra clasei muncitoarei şi a miscării revoluţionare”.

sursa: teologiearad.ro

Cele mai vizitate postări

"În capcana timpului"