„Dorul lui Dumnezeu, după cel mai mare păcătos, este mai mare decât dorul celui mai mare sfânt, după Dumnezeu”

Dorul lui Dumnezeu, după cel mai mare păcătos, este mai mare decât dorul celui mai mare sfânt, după Dumnezeu.
Află că întreaga Sfântă Treime vrea să vie la tine şi să locuiască la tine. (Ioan 14,23). Când vine Dumnezeu la tine, te lapezi de toate, de toate până şi de viaţa aceasta, de altfel numai în schimbul acesteia vei şi primi pe cealaltă.

Avem un singur suflet şi două vieţi; de care dintre aceste două vieţi ne va fi lipită inima mai tare, de aceea vom avea parte. Milostivirea lui Dumnezeu însă caută pe toţi cei ce s-au amăgit de sclipirea mincinoasă a lumii acesteia, să-i desfacă de marea minciună.
Poţi cunoaşte cine ţi-i stăpânul: Hristos sau lumea ?
Cei ce Il primesc pe Hristos şi împlinesc cuvintele Sale, le-a dat putere ca să fie fiii lui Dumnezeu. (Ioan 1,12) până la aşa milostivire cheamă Dumnezeu vameşii şi păcătoasele...

Din osândirea aproapelui îţi vor veni peste cap o mulţime de primejdii şi anume să vă spun numai două: vei cădea şi tu în toate păcatele pe care le-ai osândit la alţii - ca drept învăţătură de la Dumnezeu, că erai dator să te milostiveşti, iar nu să osândeşti.

Drept aceea când vezi vreun păcat la fratele tău, fă lucrul lui Dumnezeu, roagă-te pentru el să-l ierte Dumnezeu şi să te ierte şi pe tine şi adu-ţi aminte: oare nu-l vei fi făcut şi tu ?
Dumnezeu îndeamnă la milostivire, diavolul la osândire. „Puteţi vedea care-i mai aproape de voi!"

A doua primejdie: în osândirea de-aproapelui alunecă:
1. Toţi cei ce nu iartă
2. Toţi iubitorii de sine
3. Toţi cei ce se îndreptăţesc pe sine înaintea lui Dumnezeu.
Aceştia nu se pot pocăi de păcatele lor şi se îndrăcesc la minte şi cad din Duhul lui Dumnezeu într-un duh protivnic, despre care scrie că nu vor avea iertare în veacul veacului. „Dracii n-au iertare, iar cine dintre oameni nu iartă, va avea plată cu dânşii."

Ce este postul ? - ucigaşul păcatelor.
Vremea postului:
- vremea pocăinţei
- vremea mărturisirii păcatelor
- vremea iertării
- vremea însănătoşirii de boli
- vremea înfrânării poftelor.

De ce ? Ca să fie peste noi ocrotirea lui Dumnezeu. Căci necazurile-s multe şi zilele sunt grele (Efeseni 5,16). Luaţi pilda tuturor ostenitorilor sfinţilor Părinţi a căror pomenire facem şi darul care a fost cu dânşii va fi şi cu noi cu toţi, Amin. 1.VI.42

PĂRINTELE ARSENIE BOCA - „ÎNGERUL CU CĂDELNIŢA DE AUR" (p. 172, 173)

Cele mai vizitate postări

"În capcana timpului"